Rezerva un tur

-

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE WEBSITE

Ultima actualizare: 

Prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Politica“) detaliază când și de ce, noi, MASTERANGE ROMANIA S.R.L. (denumită în continuare "Masterangecu sediul în București, Șoseaua Nordului, nr. 24-26, etaj 2, camera 25, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3330/2003, CIF RO 15262492, în calitate de Operator, deținătoare și operatoare a Stejarii Clubul Rezidential, vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora,, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care puteți să vă exercitați aceste drepturi.

În anumite situații specifice, Masterange acționează în calitate de operator asociat împreună cu:

 • FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Șoseaua Nordului, nr. 24-26, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20491/1994, CUI RO6435888, în calitate de administrator al societății MASTERANGE ROMANIA S.R.L. și prestator de servicii, respectiv
 • ITH MANAGEMENT OFFICE S.R.L., cu sediul în Șoseaua Nordului, nr. 24-26, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20487/1994, CUI RO6435918, în calitate de administrator al societății MASTERANGE ROMANIA S.R.L. și prestator de servicii.

Operatorii Asociați stabilesc în comun activitățile de prelucrare în cadrul și în legătură cu Stejarii Clubul Rezidențial. În acest sens, Operatorii Asociați au încheiat un acord pentru a stabili și împărți responsabilitățile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Atunci când vă prelucrăm datele cu caracter personal, acționăm responsabil și cu respectarea legislației europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare, ”GDPR” sau ”Regulamentul“).

Această Politică se adresează:

 • potențialilor clienți, persoane fizice,
 • clienților - persoane fizice,
 • reprezentanților potențialilor clienți/clienților,
 • • vizitatorilor website-ului nostru și a paginilor noastre de social media,

 care accesează, utilizează sau vizitează website-ul nostru, fiecare persoană din aceste categorii fiind numită în continuare, în mod individual "persoana vizată“.

Pentru orice informații sau solicitări privind prelucrarea datelor cu caracter personal ce face obiectul prezentei Politici sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de Persoană Vizată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor detaliate în cele ce urmează, puteți contacta Responsabilul nostru cu Protecția Datelor utilizând următoarele coordonate:

Fergus Construct International S.R.L.

Adresă: Şoseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucureşti

Adresă de e-mail: dataprotection@tiriacimobiliare.ro

Tel. 0040214312140

 

I. SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Datele cu caracter personal sunt obținute în mod direct de la dumneavoastră, atunci când vizitați și/sau când completați formularele disponibile pe website-ul nostru, paginile noastre de social media sau atunci când ne contactați prin e-mail sau telefonic.

De asemenea, datele pot fi obținute și în mod indirect de la un reprezentant/angajat al societății pe care o reprezentați, de la un reprezentant numit de dumneavoastră, după caz, sau de la operatorii noștri asociați.

 

II. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS CU CARACTER PERSONAL 

a. Scopul prelucrării 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a vă putea comunica o ofertă sau pentru a programa o vizionare, ca urmare a solicitării dumneavoastră transmisă prin formularele disponibile pe website-ul nostru.

 

Datele cu caracter personal prelucrate: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, tipul apartamentului, , data și ora programării, alte detalii inserate în câmpul dedicat mesajului care, prin asociere, pot reprezenta date cu caracter personal.

Temeiul prelucrării: prelucrarea este efectuată pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră în vederea încheierii unui contract de locațiune, temeiul legal al prelucrării fiind reprezentat de art. 6, alin. (1), lit. b) din GDPR, sau atunci când aveţi calitatea de reprezentant legal sau persoană de contact desemnată, temeiul legal este art. 6, alin. (1), lit. f) din GDPR, respectiv interesul nostru legitim de a face demersuri pentru încheierea unui contract de locațiune cu o persoană juridică.

 

b. Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a putea soluționa cererile transmise de dumneavoastră prin intermediul formularului de contact.

Datele cu caracter personal prelucrate: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, tipul apartamentului, obiectul cererii, alte detalii inserate în câmpul dedicat mesajului, care prin asociere pot reprezenta date cu caracter personal.

Temeiul prelucrării: prelucrăm aceste date pentru a vă răspunde la orice solicitare și/sau întrebare adresată, caz în care temeiul legal al prelucrării este interesul nostru legitim de a răspunde solicitărilor primite, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.

 

c. Scopul prelucrării

Dacă alegeți să vă exprimați sau să vă retrageți consimțământul pentru primirea de comunicări cu privire activitățile și servicii Masterange, vom înregistra opțiunile dumneavoastră pentru a vă putea respecta alegerea.

Datele cu caracter personal prelucrate: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, opțiunea privind transmiterea de comunicări comerciale, data și ora exprimării/retragerii consimțământului.

Temeiul prelucrării: prelucrarea este efectuată în temeiul interesului nostru legitim, pentru a putea dovedi respectarea dispozițiilor legislației aplicabile, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea transmiterii unor comunicări comerciale cu privire la activitatea și serviciile Masterange, constând în informații, invitații, oferte etc., doar în măsura în care ați bifat căsuța corespunzătoare din formularul disponibil pe website-ul nostru.

 

Pentru a nu mai primi astfel de comunicări, vă puteți retrage oricând consimțământul conform Secțiunii 6 litera h) de mai jos.

 

Datele cu caracter personal prelucrate: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, opțiunea privind transmiterea de comunicări comerciale.

Temeiul prelucrării: informările vor fi transmise către dumneavoastră doar în măsura în care v-ați exprimat consimțământul, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.

În cazul retragerii consimțământului, prelucrarea va înceta pentru viitor, conform GDPR, astfel încât nu veți mai primi informări cu privire la activitatea și serviciile Masterange.

 

d. Scopul prelucrării 

De asemenea, păstrăm dovada informării cu privire la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal.

Datele cu caracter personal prelucrate: confirmarea citirii notei de informare, numele și prenumele, respectiv data și ora confirmării.

Temeiul prelucrării: interesul nostru legitim de a demonstra respectarea prevederilor în materie de transparență a prelucrării datelor cu caracter personal, conform art. 6 alin. 1 lit.f ) din GDPR.

 

e. Scopul prelucrării

În cazul în care vizitați Clubul Rezidențial Stejarii, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul asigurării și menținerii pazei și protecției obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, după cum urmează:

 • Prin păstrarea registerelor de evidență a accesului persoanelor și autovehiculelor

Datele cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, serie și număr CI, data și ora intrării, respectiv numărul de înmatriculare, după caz.

Temeiul prelucrării: necesitatea îndeplinirii obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră de legislația aplicabilă în materia pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a protecţiei persoanelor, respectiv, Legea 333/2003, cu modificările ulterioare, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR.

 • Prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat în incinta Clubului Rezidențial Stejarii

Datele cu caracter personal prelucrate: numărul de înmatriculare, imaginea video a persoanei și/sau a autovehiculului.

Temeiul prelucrării: necesitatea respectării obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră de legislația aplicabilă în materia pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a protecţiei persoanelor, respectiv, Legea 333/2003, cu modificările ulterioare, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv interesul nostru legitim de a preveni pierderea sau deterioarea unor bunuri, respectiv de a solicita constatarea sau de a exercita sau apăra un drept, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.

Datele cu caracter personal sunt colectate prin observare, utilizând sistemul de supraveghere video instalat.

În completarea celor arătate anterior, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal indicate mai sus, în următoarele scopuri:

 

f. Scopul prelucrării 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru a elabora statistici și raportări agregate având drept scop dezvoltarea și îmbunătățirea activității și serviciilor Masterange, eficientizarea modului în care sunt gestionate activitățile, optimizarea proceselor, centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, analizarea și minimizarea riscurilor financiare, reputaționale la care se expune compania în legătură desfășurarea activității.

Temeiul prelucrării: prelucrarea este efectuată în temeiul interesului nostru legitim de a asigura buna gestionare a afacerii, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.

În acest caz, datele se prelucrează în formă anonimizată și doar în mod excepțional și când este necesar în clar.

 

g. Scopul prelucrării 

Datele sunt prelucrate pentru apărarea, exercitarea sau constatarea unor drepturi, respectiv soluționarea disputelor, dacă este cazul.

Temeiul prelucrării: prelucrarea este efectuată în temeiul interesului nostru legitim de a solicita constatarea, de a ne exercita sau apăra drepturile, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.

h. Scopul prelucrării

Datele sunt prelucrate pentru protejarea sistemelor informatice (inclusiv a website-ului) și asigurarea mentenanței acestora.

Temeiul prelucrării: prelucrarea este efectuată în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR, în vederea atingerii interesului nostru de a ne asigura buna funcționare a sistemelor IT.

i. Purpose of processing

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal colectate prin module de tip cookies, în scopul asigurării securității website-ului și pentru a vă asigura toate funcționalitățile website-ului. your access to all the functionalities of the website and the security of the website.

Datele cu caracter personal prelucrate: identificatori unici, tipul de browser de pe care se accesează website-ul.

Temeiul prelucrării: prelucrarea este necesară pentru asigurarea securității și integrității traficului și funcționării website-ului, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal fiind respectarea obligațiilor legale care ne revin, de a aplica măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității prelucrărilor de date și derulării activității online, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.

j. Scopul prelucrării

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum informații despre activitatea dumneavoastră online pe alte pagini de internet ale entităților terțe, pentru a efectua statistici și pentru a vă furniza publicitate adaptată preferințelor personale.

 

Temeiul prelucrării: cookie-urile sunt configurate conform consimțământului și preferințelor dumneavoastră.

 

Puteți găsi mai multe detalii despre utilizarea cookie-urilor în Cookies Policy.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care vom intenționa să prelucrăm datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care le-am colectat inițial și care nu sunt compatibile ori conexe celor inițiale, vă vom informa în prealabil și vă vom furniza toate informațiile relevante, prelucrarea subsecventă făcându-se numai în măsura în care există un temei legal pentru efectuarea ei, cu respectarea principiilor de legalitate reglementate conform art. 6, alin. (4) din GDPR.

Utilizarea tehnologiilor plug in

Atunci când urmăriți prezentările pe care le încărcăm pe pagina noastră de Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube sau linkurile de pe website-ul nostru, rețelele sociale respective ar putea desfășura prelucrări cu privire la anumite date cu caracter personal care vă aparțin. Aceste rețele de socializare acționează ca operatori de date cu caracter personal și au propriile politici privind modul în care prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv prin intermediul modulelor cookie. Puteți modifica aceste preferințe conform politicilor lor, pe care nu le putem controla.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin rețelele de socializare sau alte pagini de internet

Atunci când interacționați cu website-ul nostru prin reţelele de socializare Facebook, Instagram, LinkedIn sau YouTube, aceastea ne informează că v-am avut ca vizitatori.

În cazul în care ne trimiteți mesaje şi recenzii din contul dumneavoastră de pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, LinkedIn sau de pe pagina YouTube, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul exprimat prin împrejurarea că ați ales să trimiteți aceste mesaje.

În toate aceste cazuri, prelucrăm datele cu caracter personal cuprinse în profilul dumneavoastră de pe reţelele de socializare Facebook, Instagram, LinkedIn sau YouTube și pe care ați ales să le faceți publice în mod manifest pe această rețea conform preferințelor alese de dumneavoastră. Puteți modifica aceste preferințe conform politicilor de confidențialitate:

Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation)

Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)

LinkedIn (LinkedIn Privacy Policy)

YouTube (https://policies.google.com/privacy?hl=en)

 

III. DESTINATARII DATELOR 

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite, strict în măsura în care este necesar pentru scopurile detaliate anterior sau în cazurile în care acest lucru este cerut de lege sau avem un interes legitim temeinic justificat, către următoarele categorii de destinatari care pot avea calitatea de operatori independenți/operatori asociaţi sau persoane împuternicite, după cum urmează:

A. Furnizorii noștri de servicii, cum ar fi:

 • servicii de administrare și consultanță în afaceri,
 • servicii privind protecția datelor cu caracter personal,
 • servicii de mentenanță a sistemelor informatice și a website-ului,
 • servicii de găzduire website;
 • servicii de auditare a securității și de securizare a infrastructurii informatice,
 • servicii de cloud,
 • servicii de marketing,
 • servicii de arhivare,
 • servicii de pază și securitate, respectiv de mentenanță a sistemelor de acces și de supraveghere video,
 • servicii de anonimizare a imaginilor captate;

 B. Consultanți externi pe care îi contactăm în situații specifice (spre exemplu, avocați, consultanți fiscali, experți, alți consilieri).

C. Autorități și organisme publice, respectiv organe de cercetare și instanțe de judecată, în măsura în care transmiterea datelor către aceștia este impusă de lege și/sau este necesară în caz de litigiu sau de soluţionare a unei dispute, precum şi în cazul unor controale în care avem obligaţia de a le pune la dispoziţie (spre exemplu, autorități fiscale, ANSPDCP).

D. Persoane expres indicate de dumneavoastră.

E. Terți achizitori, în măsura în care activitatea noastră ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi legate în mod inerent de activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

 

IV. TRANSFERURI CĂTRE ȚĂRI TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE 

Ca regulă, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. În situații de excepție și doar dacă este necesar, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor măsuri de protecție adecvate conform prevederilor legale specifice în materia protecției datelor cu caracter personal și cu informarea dumneavoastră corespunzătoare.

 

V. PERIOADA DE RETENȚIE

Datele cu caracter personal indicate în secțiunile de mai sus vor fi prelucrate doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate în prezenta Politică.

Ulterior, vom elimina sau șterge datele cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificați.

Astfel, perioadele de stocare a datelor cu caracter personal sunt următoarele:

 1. În cazul solicitării unei oferte sau în cazul programării unei vizionări, dacă acestea nu s-au finalizat cu încheierea unui contract de locațiune, datele se păstrează pentru o perioadă de 3 ani de la data colectării lor;
 2. În cazul unei oferte finalizate cu încheierea unui contract de locațiune, datele vor fi păstrate pentru o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioadele prevăzute de lege (spre exemplu, legislația financiar-contabilă)
 3. În cazul depunerii unei cereri sau a unei reclamații , datele vor fi păstrate pentru o perioadă de 3 ani de la data soluționării cererii/reclamației, conform termenului general de prescripție, pentru a documenta modul în care acestea au fost soluționate, astfel încât să ne putem apăra drepturile și interesele.
 4. Perioada de valabilitate a consimțământului exprimat pentru transmiterea de comunicări cu privire la activitatea și serviciile Masterange este de 2 ani de la data acordării acestuia. Astfel, datele cu privire la consimțământul acordat vor fi păstrate pe toată această perioadă pentru a vă putea transmite comunicări conform opțiunii dumneavoastră. La expirarea acestui termen datele vor fi păstrate pentru o perioadă de 3 ani, pentru apărarea drepturilor și intereselor noastre. În cazul în care vă retrageți consimțământul, datele cu privire la această înregistrare vor fi păstrate pentru o perioadă de 3 ani de la data retragerii.
 5. Pentru a păstra dovada informării cu privire la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal pentru un termen de 3 ani de la data completării formularului disponibil pe website-ul nostru.
 6. Datele cu caracter personal prelucrate în contextul unor dispute vor fi prelucrate pe întreaga durată a soluționării acestora, precum și ulterior conform termenelor de prescripție aplicabile.
 7. Durata de stocare a datelor din registrele de evidență a accesului persoanelor și autovehiculelor este de 2 ani de la data colectării acestora , conform prevederilor legale aplicabile.
 8. Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de zilecu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate (spre exemplu, în cazul deschiderii unei anchete, a cererilor venite din partea autorităților, a cererilor venite din partea dvs sau în cazul unei dispute, imaginile relevante vor fi păstrate pe întreaga durată de desfășurare a acestora, precum și ulterior, conform termenelor de prescripție aplicabile; în cazul exercitării unui drept, vom păstra dovada soluționării cererii dvs conform termenelor de prescripție aplicabile). La expirarea termenelor de stocare, datele vor fi distruse sau șterse prin suprascriere, după caz, în funcţie de suportul pe care s-au stocat;
 9. În cazul vizitatorilor website-ului, datele colectate prin cookiesse păstrează pe durata definită în Politica de Cookies.

VI. DREPTURI 

Unless otherwise provided by law, you have the following rights with respect to your personal data:

a. Dreptul de acces la date

Prin exercitarea acestui drept puteți obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și o copie a acestora și furnizarea de informații despre condițiile de prelucrare.

Răspunsul la cererea de acces vi se va transmite într-o perioadă de maxim o lună de la data solicitării, iar în condiţii speciale acest termen va putea fi extins până la două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire.

b. Dreptul la rectificarea datelor

Prin exercitarea acestui drept puteți solicita rectificarea/corectarea şi/sau completarea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal inexacte și/sau incomplete. Vă rugăm să aveți în vedere că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de maxim o lună de la data solicitării, iar în condiţii speciale acest termen poate fi extins la maxim două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire. În acest sens, este posibil să vi se solicite comunicarea unor documente necesare pentru efectuarea rectificării ori actualizării.

Dacă observaţi că unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, utilizând datele de contact menționate în partea introductivă a prezentei Politici.

c. Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat 

Aveți dreptul de a ne cere, iar noi avem obligația de a șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal prelucrate, în următoarele cazuri:

 • datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • v-ați retras consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6, respectiv art. 9 din GDPR și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • vă opuneți prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din GDPR şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR;
 • datele dumneavoastră cu caracter personal ar fi fost prelucrate de noi în mod nelegal;
 • datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia ne aflăm.

When we can deny the request to delete data:

 • prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale aplicabile;
 • din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3);
 • prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în condițiile GDPR, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

d. Dreptul la restricționarea prelucrării 

Restricționarea datelor înseamnă că, exceptând stocarea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi păstrate, dar pot fi prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție sau pentru protecția drepturilor altei persoane fizice sau juridice ori din motive de interes public al UE sau al unui stat membru al UE.

 

Acest drept se aplică în cazul în care:

 • dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal,
 • prelucrarea este nelegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării,
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați să vă fie păstrate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță,
 • v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

e. Dreptul de a vă opune prelucrării 

Aveți dreptul ca, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, să vă opuneți prelucrării efectuate în scopul intereselor noastre legitime, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Vă rugăm totodată să aveți în vedere că vă puteți opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv în ceea ce privește crearea de profiluri în acest scop.

f. Dreptul la portabilitate

Semnifică dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile arătate, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a cere să trimitem aceste date unui alt operator (doar dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic), în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 

g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege sau are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

h. Dreptul de a vă retrage consimțământul

 

Acest drept este aplicabil în cazul în care datele dumneavoastră se prelucrează ca urmare a consimțământului exprimat, situație în care aveţi posibilitatea în orice moment:

- să transmiteţi un e-mail la adresa dataprotection@tiriacimobiliare.ro sau o adresă scrisă prin poștă, prin care să ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale;

- să vă retrageți consimțământul accesând secțiunea ”Panou GDPR.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțămăntului privind prelucrarea datelor dvs. personale are ca efect încetarea prelucrării, astfel încât nu veți mai primi informări cu privire la activitățile și serviciile Masterange.

 

 

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea publică de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați, în prealabil, în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră menționate mai sus prin trimiterea unei solicitări scris la datele de contact indicate în partea introductivă a prezentei Politici.

If you consider that we have not solved all your requests or you are dissatisfied with our answers, you can file a complaint to NSAPDP, using the following contact data:

Sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336

Telefon: +40.318.05.92.11

Fax: +40.318.05.96.02

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Website: www.dataprotection.ro

dreptul de a formula acțiune în justiție.

 

Vă rugăm să aveți în vedere că, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului ca Persoană Vizată, putem solicita informaţii suplimentare pentru confirmarea identităţii.

 

VII. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL 

Masterange depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul său prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate a datelor, precum și a altor riscuri similare.

 

Prezenta Politică în vigoare începând cu data de 25 mai 2022. Prezenta Politică poate fi actualizată periodic, caz în care vă vom informa în mod corespunzător.